Marković Biserka

znak2

Marković Biserka

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Osnovi ekonomije, Statistika, Monetarna ekonomija, Kancelarijsko poslovanje

Diplomirani ekonomista