Tim za zaštitu od nasilja

strucno veća i timovi - ekonomske škole Paraćin

Rukovodilac Aranđelović Suzana

Prateća dokumentacija

PROFESORI:

znak2
Ivanković Miroslava
Diplomirani istoricar umetnosti
znak2
Aranđelović Suzana
Diplomirani psiholog
znak2
Tasić Jasmina
Diplomirani ekonomista

Adresa

Ekonomska škola Paraćin   View map

Tim za zaštitu od nasilja