Tim za marketing

strucno veća i timovi - ekonomske škole Paraćin

Rukovodilac Goran Milojević

Prateća dokumentacija

PROFESORI:

znak2
Jovanović Bojan
Diplomirani ekonomista
znak2
Anđelić Zorica
Profesor ekonomske grupe predmeta
znak2
Veljović Dragica
Diplomirani ekonomista
znak2
Dinić Goran
Diplomirani matematičar
znak2
Stefanović Miroslav
Kuvar specijalista

Adresa

Ekonomska škola Paraćin   View map