SV Srpskog jezika

strucno vece2

Rukovodilac Irena Miletić

Prateća dokumentacija

PROFESORI:

znak2
Bogdanović Valentina
Profesor srpskog jezika
znak2
Miletić Irena
Profesor srpskog jezika i književnosti
znak2
Mitrović Dragan
Magistar filoloških nauka

Adresa

Ekonomska škola Paraćin   View map

Kategorija

Stručna veća

Stručno veće srpskog jezika.