SV prirodnih nauka

strucno vece2

Rukovodilac Jasna Milojković

Prateća dokumenta

PROFESORI:

znak2
Aleksić Gordana
Diplomirani hemičar
znak2
Bajkić Darko
Profesor fizičke kulture
znak2
Dinić Goran
Diplomirani matematičar
znak2
Đorđević Marijana
Profesor engleskog jezika
znak2
Jovičić Vesna
Diplomirani biolog
znak2
Lazić Ivana
Diplomirani matematičar
znak2
Mijajlović Zorica
Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku
znak2
Milojević Dragana
Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku
znak2
Milojković Jasna
Diplomirani matematičar
znak2
Petrović Saša
Pedagog fizičke kulture
znak2
Simić Slavoljub
Diplomirani inženjer elektrotehnike

Adresa

Ekonomska škola Paraćin   View map

Kategorija

Stručna veća

Stručno veće prirodnih nauka.

STRUČNA VEĆA

Zajednički poslovi i sadržaji rada stručnih veća  su sledeći:

  1. podela predmeta na nastavnike i planiranje gradiva,
  2. planiranje rada sekcija i druga zaduženja u okviru godišnjeg fonda sati, dodatne i dopunske nastave,
  3. evidentiranje učenika IV razreda za izbor predmeta za maturski ispit,
  4. predlog tema za maturski rad
  5. analiza uspeha učenika
  6. učešće profesora na stručnim seminarima,
  7. analiza realizacije planova rada.

Nosioci poslova su rukovodioci aktiva stručnh veća.