SO

strucno veća i timovi - ekonomske škole Paraćin

Rukovodilac Beguš Snežana

Prateća dokumentacija

PROFESORI:

znak2
Jočić Maja
Profesor nemačkog jezika i književnosti
znak2
Milojković Jasna
Diplomirani matematičar
znak2
Antić Maja
Profesor ekonomske grupe predmeta
znak2
Bogdanović Valentina
Profesor srpskog jezika
znak2
Petrović Predrag
Profesor istorije
znak2
Petrović Saša
Pedagog fizičke kulture

Adresa

Ekonomska škola Paraćin   View map

Kategorija

Timovi po oblastima

Tim Službenik u osiguranju