ET

strucno veća i timovi - ekonomske škole Paraćin

Rukovodilac Milojević Dragana

Prateća dokumentacija

PROFESORI:

znak2
Jovanović Milomir
Diplomirani ekonomista
znak2
Lazić Ivana
Diplomirani matematičar
znak2
Marković Biserka
Diplomirani ekonomista
znak2
Milojević Dragana
Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku
znak2
Aleksić Gordana
Diplomirani hemičar
znak2
Anđelić Zorica
Profesor ekonomske grupe predmeta
znak2
Bajkić Darko
Profesor fizičke kulture
znak2
Mitrović Dragan
Magistar filoloških nauka
znak2
Stanković Jelena
Diplomirani ekonomista

Adresa

Ekonomska škola Paraćin   View map

Kategorija

Timovi po oblastima

Ekonomski tehničar