Opremljenost škole

Ekonomsko-trgovinska škola raspolaze sa sledećim prostorom za odvijanje nastave:

– 12 učionica u matičnoj školi u Paraćinu površine 560 m2 i 2 učionice koje pripadaju Tehnološkoj školi
– 9 kabineta ukupne površine 650 m2 i to:
– kabinet za informatiku sa računarskom mrežom od 32 računara
– savremena poslovna korespondencija – 15 računara
– kabinet za računovodstvo – 19 računara
– kabinet za trgovinsko poslovanje koji se koristi za stručne module za obrazovni profil turistički tehničar
– 2 kabineta za kuvarstvo
– 2 kabineta za usluživanje
– biro – kancelarija – za nove profile (FA, Komercijalista, Službenik osiguranja) – 31 računar

Nastava fizičkog vaspitanja obavlja se na školskom poligonu na otvorenom terenu i u fiskulturnoj sali površine 340 m2 sa 3 svlačionice ( školske 2011/12. dograđene su dve svlačionice). i prostorijom za pripremu nastavnika. U školi postoji i biblioteka sa preko šest hiljada naslova stručne literature i lektire za srpski jezik.
Škola raspolaže sa oglednim restoranom površine oko 200 m2 u kojoj se realizuje praktična nastava i časovi vežbi kod kuvara i konobara i nastava iz preduzetništva. Kako je prostor pogodan i za druge namene, tu se održavaju i proslave Dana škole, školske slave, priredbe, susreti sa piscima , radionice za učenike, roditelje i nastavnike itd.
U novonastalim okolnostima usled katastrofalne poplave koja je zadesila opštinu Paraćin, posle poplave i tokom letnjeg raspusta je došlo do popuštanja temelja zgrade i rešenjem Građevinskog inspektora službe za inspekcijske poslove opštinske uprave Opštine Paraćin broj 354-125/2014-07 od 27.8.2014. zabranjuje se korišćenje školskog objekta u krilu C sve dok se ne izvrši sanacija istog i nalaže školi da izvrši sanaciju školskog objekta i to dela objekta koji je u projektnoj dokumentaciji nazvan krilo C i dovede objekat u stabilno stanje – stanje upotrebljivosti za održavanje nastave i ostalih aktivnosti

U kabinetu za računovodstveno-finansijsku obuku nalazi se najsavremenija oprema: 25 kompjutera, 25 radnih stolova i stolica. Svaki učenik ima svoje radno mesto gde se simulira rad u preduzeću.

Predmeti:

  1.  Finansijsko računovodstvena obuka
  2.  Kancelarijsko poslovanje
Biro-1

Kancelarijsko poslovanje

Škola raspolaže modernom opremom pre svega u informatičkim kabinetima. Učionice su opremljene moderatorskim, keramičkim i belim tablama koje doprinose osavremenjavanju nastave.

Predmeti:

  1.  Računarstvo i informatika
  2.  Poslovna informatika
  3.  Savremena poslovna korespondencija
Racunovodstvo-11

Računarstvo i informatika

Renoviran kabinet računovodstva pored funkcionalnosti zadovoljava i estetsku stranu. U njemu je predviđeno odvijanje nastave iz predmeta računarstvo i informatika, poslovna informatika i računovodstvo za sve profile.

racunovodstvo-22

Računovodtstvo

Opremljenost kabineta omogućava odvijanje aktivne nastave u trgovinskoj i turističkoj struci, s tim da će u narednom periodu, jedan od prioriteta škole biti nabavka savremenije opreme.

turizam

Savremena oprema

Moderan kabinet kuvarstva i ogledni restoran  sa svojom opremom omogoćavaju kvalitetno izvođenje praktične nastave.
Al se nekad dorbro jelo,  peva Đorđe Balašević, a naši konobari i kuvari delom dokazuju da se u našoj školi i dalje dobro jede.

kuhinja-11

Al se nekad dobro jelo!