Svi obrazovni profili

ID Course Name Duration Start Date
BA-039 Ekonomski tehničar IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
BA-038 Finansijski administrator IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
MA-035 Komercijalista IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
MD 5 Kuvar-Konobar September 1, 2015
BA-037 Poslovni administrator IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
MA-045 Službenik osiguranja IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
MD 004 Turistički tehničar IV stepen September 1, 2015

Obrazovni profili po kategorijama – Turizam i ugostiteljstvo

ID Course Name Duration Start Date
MD 5 Kuvar-Konobar September 1, 2015
MD 004 Turistički tehničar IV stepen September 1, 2015

Obrazovni profili po kategorijama – Ekonomija

ID Course Name Duration Start Date
BA-039 Ekonomski tehničar IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
BA-038 Finansijski administrator IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
BA-037 Poslovni administrator IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015

Obrazovni profili po kategorijama – Osiguranje

ID Course Name Duration Start Date
MA-035 Komercijalista IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015
MA-045 Službenik osiguranja IV stepen, četiri nastavne godine September 1, 2015