PREDMETI KOJI VAS OČEKUJU

EKONOMSKI  TEHNIČAR

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR  POSLOVNI ADMINISTRATOR

 1. Srpski jezik i književnost

 2. Strani jezik

 3. Istorija

 4. Fizičko vaspitanje

 5. Matematika

 6. Računarstvo i informatika

 7. Ekologija

 8. Hemija

 9. Sociologija

 10. Osnovi ekonomije

 11. Poslovna ekonomija

 12. Računovodstvo

 13. Savremena poslovna korespondencija

 14. Statistika

 15. Ustavno i privredno pravo

 16. Monetarna ekonomija i bankarstvo

 17. Komercijalno poznavanje robe

 18. Marketing

 19. Ekonomska geografija

 20. Poslovna informatika

 21. Građansko vaspitanje/Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost

 2. Strani jezik

 3. Istorija

 4. Fizičko vaspitanje

 5. Biologija

 6. Matematika

 7. Računarstvo i informatika

 8. Poslovna informatika

 9. Sociologija

 10. Poslovna ekonomija

 11. Ekonomika preduzeća

 12. Računovodstvo

 13. Kancelarijsko poslovanje

 14. Statistika

 15. Pravo

 16. Javne finansije

 17. Nacionalna ekonomija

 18. Revizija i kontrola

 19. Principi ekonomije

 20. Preduzetništvo

 21. Finansijsko poslovanje

 22. Finansijsko-računovodstvena obuka

 23. Likovna kultura

 24. Građansko vaspitanje/Verska nastava

 


 1. Srpski jezik i književnost

 2. Strani jezik

 3. Fizičko vaspitanje

 4. Matematika

 5. Računarstvo i informatika

 6. Istorija

 7. Geografija

 8. Biologija

 9. Likovna kultura

 10. Logika sa etikom

 11. Sociologija sa pravima građana

 12. Poslovni engleski jezik

 13. Kancelarisko poslovanje

 14. Pravo

 15. Knjigovodstvo

 16. II strani jezik

 17. Ekonomija

 18. Poslovna psihologija

 19. Poslovna informatika

 20. Kultura jezičkog izražavanja

 21. Veštine komunikacije

 22. Statistika

 23. Poslovna i administrativna obuka

 24. Preduzetništvo

 25. Izborni
  predmet prema programu ogleda

 26. Građansko vaspitanje/Verska nastava

 

KOMERCIJALISTA

 SLUŽBENIK U OSIGURANJU

1. Sprski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Matematika

5. Računarstvo i informatika

6. Uvod u ekonomiju

7. Osnovi prava

8. Kancelarijsko poslovanje

9. Osnovi računovodstva

10. Statistika

11. Preduzetništvo

12. Monetarna ekonomija

13. Sociologija

14. Elektronsko poslovanja

15. Pravo u osiguranju

16. Komunikacija u prodaji

17. Računovodstvo u osiguranju

18. Osiguranje

19. Obuka u virtuelnom osiguravajućem društvu

20. Marketing u osiguranju

21. Komunikacija sa psihologijom

22. Izborni predmet prema programu ogleda

1.    Sprski jezik i književnost

2.     Strani jezik

3.  Fizičko vaspitanje

4.   Matematika

5.   Računarstvo i informatika

6.   Uvod u ekonomiju

7.   Osnovi prava

8.   Kancelarijsko poslovanje

9.   Osnovi računovodstva

10. Statistika

11. Preduzetništvo

12. Monetarna ekonomija

13.  Sociologija

14.  Elektronsko poslovanja

15. Pravo u osiguranju

16. Komunikacija u prodaji

17. Računovodstvo u osiguranju

18. Osiguranje

19. Obuka u virtuelnom osiguravajućem društvu

20. Marketing u osiguranju

21. Komunikacija sa psihologijom

22. Izborni predmet prema programu ogleda 

 
TURISTIČKI TEHNIČAR KUVAR III stepen

 1. Srpski jezik i književnost

 2. Strani jezik I

 3. Strani jezik II

 4. Istorija

 5. Zdravstveno vaspitanje

 6. Fizičko vaspitanje

 7. Matematika

 8. Računarstvo i informatika

 9. Turistička geografija

 10. Poslovna korespondencija

 11. Sociologija

 12. Psihologija

 13. Istorija umetnosti

 14. Finansijsko poslovanje

 15. Osnove turizma

 16. Preduzetništvo

 17. Ophođenje sa gostima

 18. Organizovanje usluga prevoza

 19. Plasiranje lokalnih tur. ponuda

 20. Recepcijsko poslovanje

 21. Komunikacija sa turistima u hotelu

 22. Usluga smeštaja u domaćinstvu

 23. Organizovanje skupova

 24. Formiranje i plasman turističkog putovanja

 25. Realizacija i obračun turističkog putovanja

 26. Izborni predmet prema programu ogleda

   

 1. Srpski jezik i književnost

 2. Strani jezik I

 3. Strani jezik II

 4. Fizičko vaspitanje

 5. Matematika

 6. Računarstvo i informatika

 7. Zdravstveno vaspitanje

 8. Osnove ugostiteljstva

 9. Fizika

 10. Hemija

 11. Umetničko oblikovanje

 12. Nauka o ishrani

 13. Preduzetništvo

 14. Usluživanje jela

 15. Nacionalne kuhinje

 16. Stručni moduli:

 17. Higijenski standardi  kuvarstvu

 18. Ugostiteljska ponuda kuvarstvu

 19. Sirovine u kuvarstvu

 20. Termička obrada

 21. Salate i zimnica

 22. Fondovi, bistre i guste supe

 23. Variva i prilozi

 24. Topla predjela

 25. Gotova jela

 26. Hladna predjela

 27. Jela po porudžbini i jela sa žara

 28. Poslastice u kuvarstvu

 29. Usluživanje jela

 30. Izborni predmeti (istorija, psihologija…)