Područje rada - ekonomija – obrazovni profil ekonomski tehničar

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ИМЕ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ
I/1 29 Бисерка Марковић
II/1 30 Драган Митровић
III/1 33 Миломир Јовановић
IV/1 29 Драгана Милојевић
                                     121

Područje rada - ekonomija – Finansijski administrator

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ИМЕ РАЗРЕДНОГ     СТАРЕШИНЕ
I/2 30 Зорица Анђелић
II/2 30 Зорица Мијајловић Јевтић
II/3 30 Александар Браловић
III/2 29  Сузана Милошевић
III/3 30 Александар Драгановић
IV/2   оглед 23 Горан Јовановић
IV/3   оглед 24 Драгица Вељовић
                     196

Područje rada - ekonomija – Poslovni administrator

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ИМЕ РАЗРЕДНОГ     СТАРЕШИНЕ
I/3 30 Тамара радичевић
                     30

Područje rada - ekonomija – komercijalista

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ИМЕ РАЗРЕДНОГ     СТАРЕШИНЕ
I/4 26 Горан Динић
II/4 24 Бојан Јовановић
III/4 24 Ирена Милетић
IV/4 25 Славољуб Симић
                     99

Područje rada - ekonomija – službenik osiguranja

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ИМЕ РАЗРЕДНОГ     СТАРЕШИНЕ
I/5 24 Маја Јочић
II/5 23 Саша Петровић
III/5 25 Валентина Богдановић
IV/5 23 Јасна Милојковић
                   95

Područje rada-trgovina, turizam, ugostiteljstvo – obrazovni profili turistički tehničar, kuvar,konobar

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИМЕ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ
I/6 29 Туристички техн. Марија Живановић
I/7 27 Кувар Мирослав Стефановић
II/6 26 Туристички техн. Марија Ђорђевић
II/7 26 Кувар Ана Поповић
III/6 26 Туристички техн. Јовица Јевтић
III/7 28 Кувар/Конобар Александра Станков
IV/6 25 Турист. техн. Мирослава Иванковић
                 187