П о с л о в и Датум
Почетак школске године уторак,01.09.2015.
Први класификациони период 12 – 13. новембар
Завршетак првог полугодишта Петак, 29. 01. 2016.
Зимски распуст први део 31.12. 2015. – 08.01.2016.
Зимски распуст други део 01.02.2016 – 12.02.2016.
Почетак другог полугодишта Среда, 17. 02. 2016.
Други класификациони период 29.01.2016.
Трећи класификациони период завршни разреди Прва недеља априла
Трећи класификациони период остали разреди Прва недеља априла
Дан школе Посл. недеља новембра
Јесењи распуст Од 09 – 11. 11. 2015.
Пролећни распусt Од 28. 4.- 03. 05. 2016.
Летњи распуст 23, 06,– 31.8.2016.
Завшетак наставе   остали разреди 22. 06.2016.
Завшетак наставе    (завршни разреди ) 01.06.2016.
Подела сведочанстава- завршни разреди 03.06.2016. 2012016.јунa
Подела сведочанстава-остали разреди 1.недеља јула
Уручивање диплома 3.недеља јуна
Матурски и завршни испити Од 6.6.-17.6.2016.
Матурски и завршни испити августовски рок Од 25.8.2016.
Разредни испити завршни разреди 23 – 30. маја 2016.
Разредни испити – остали разреди Од 13 – 20. јуна 2016.
Поправни испити завршни разреди јунски рок Од 21.6.2016.
Поправни испити августовски рок Од 20.8.2016.
– екскурзија ученика 1. разреда 11/12.04.2016
– екскурзија ученика 2. разреда 11/13.04.2016.
-екскурзија ученика 3. и 4. разреда 11/15.04.2016.
НАДОКНАДА ЗБОГ ЕКСКУРЗИЈЕ – суботе 26.09.2015 – за понедељак
31.10.2015. – за уторак
14. 11. 2015. – за среду
16.01.2016. – за четвртак
27.02.2016. – за петак
Замена наставних дана (због неслагања у календару) 17.02.2016.- среда – по распореду за понедељак
-припремна настава за полагање матурских и завршнихиспита Од почетка 2. Полугодишта
-припремна настава за полагање поправних испита Од краја наставне године
– такмичења

1. Рачуноводство

2.Математика и информатика

3. смотра рецитатора

4. страни језици

5. спортска такмичења

6. Историја

Такмичења које организује МП према календару које утврди Министарство

– према календару који утврде организатори

– завршетак школске године 31.08.2016.