Za učenike I, II, III i IV razreda priprema za izvođenje ekskurzije, planirane za drugu nedelju aprila (od 14 – 19. Aprila) započeće od septembra 2014. godine u u skladu sa važećim Pravilnikom.
Škola je u obavezi da raspiše javni poziv i stara se o bezbednosti učenika.
Odeljenjske starešine su nakon konsultacija sa odeljenjima predložile sledeće destinacije:
1. razred – Drvengrad i Andrić grad (dva dana sa jednim noćenjem)
2. razred – Istočna Srbija – preko Novog Sada i Beograda (tri dana sa dva noćenja)
3. i 4. razred – Severna Italija (šest dana sa pet noćenja).
Nadoknada nastavnih dana za ekskurziju je navedena u poglavlju Školski kalendar značajnih aktivnosti u školi.