Vanredno školovanje – Ekonomska škola Paraćin,

potrebna dokumentacija, uslovi upisa, konsultacije, cenovnik

Odlukom Ministarstva prosvete svake školske godine obrazujemo vanredne učenike, odnosno upisujemo učenike za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Na osnovu odobrenja Ministarstva prosvete, škola obrazuje vanredne učenike i to u okviru sledećih zanimanja – ekonomski tehničar, trgovinski tehničar, trgovac, konobar, kuvar, turistički tehničar i kulinarski tehničar.

Celokupno organizovanje obrazovanja vanrednih učenika je regulisano Pravilnikom o organizovanju i sprovođenju vandrednih ispita.
Vanredni učenici ispite polažu u sedam ispitnih rokova. I to:
1.-septembarski/oktobarski
2.-novembarski
3.-januarski
4.-februarski/martovski
5.-aprilski
6.-junski
7.-avgustovski
Za polaganje završnih i maturskih ispita imamo tri ispitna roka i to:
junski, avgustovski i januarski

KONSULTACIJE

Da bi lakše i uspešnije savladali gradivo predmeta, vanredni učenici mogu obavljati konsultacije sa predmetnim nastavnicima u terminima o kojima će biti obavešteni.

POTREBNA DOKUMENTA:

  • svedočanstvo o predhodno završenim razredima
  • diploma o završenoj srednjoj školi (za učenike koji žele da se upišu na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju)
  • izvod iz Matične knjige rođenih (i izvod iz Matične knjige venčanih)
  • lekarsko uverenje

Sva najnovija obaveštenja kao i važeći cenovnik možete pogledati ovde