PODACI
TEKUĆI RAČUN ŠKOLE: 840-1572666-16
TELEFON ŠKOLE: 035/563-170
RADNO VREME SA VANREDNIM UČENICIMA:

ponedeljak

od 12:00 do 16:00

Šuvalija Marijana, sekretar škole

četvrtak

od 10:00 do 14:00

svaki radni dan

od 08:00 do 13:30

sekretarijat škole