Pregled nastavnog osoblja u našoj školi.

Bajkić Darko

Profesor fizičke kulture

Profesor ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu.

Aranđelović Suzana

Diplomirani psiholog

Profesor psihologije i stručni saradnik u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu.

Aleksić Gordana

Diplomirani hemičar

Profesor ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu.

Antić Maja

Profesor ekonomske grupe predmeta

Predmeti: Obuka u birou, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Kancelarijsko poslovanje

Đokić Toplica

Konobar specijalista

Profesor za grupu predmeta Turizam i ugostiteljstvo.

Stefanović Miroslav

Kuvar specijalista

Profesor grupe za Turizam i ugostiteljstvo.

Dušica Ljubenović

Direktor škole

Direktorka škole

Anđelić Zorica

Profesor ekonomske grupe predmeta

Diplomirani ekonomista, Predmeti: Monetarna ekonomija i bankarstvo, Finansijsko poslovanje, Blok - Turistički tehničar

Dinić Goran

Diplomirani matematičar

Diplomirani matematičar

Cvetković Antoaneta

Profesor francuskog jezika i književnosti

Profesor francuskog jezika i književnosti

Đurić-Jeličić Simka

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Računovodstvo

Đorđević Marijana

Profesor engleskog jezika

Profesor engleskog jezika

Dragomirović Srđana

Diplomirani ekonomista

Diplomirani ekonomista

Draganović Aleksandar

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Principi ekonomije, Nacionalna ekonomija, Komunikacija u PR., Poslovna komunikacia, Obuka u birou

Đorđević Marija

Diplomirani profesor fizičke kulture

Diplomirani profesor fizičke kulture

Đorđević Branislav

Diplomirani teolog

Diplomirani teolog

Jovičić Vesna

Diplomirani biolog

Diplomirani biolog

Jovanović Milomir

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Marketing, Statistika, Ekonomika ugostiteljskih preduzeća, Osnovi ekonomije

Jovanović Goran

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Trgovinsko poslovanje, Preduzetništvo

Jovanović Bojan

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Kancelarijsko poslovanje, Organizacija nabavke i prodaje, Obuka u birou, FRO

Jočić Maja

Profesor nemačkog jezika i književnosti

Profesor nemačkog jezika i književnosti

Jevtić Jovica

Profesor geografije

Magistar geografije

Marjanović Tamara

Diplomirani geograf

Diplomirani geograf

Milojković Jasna

Diplomirani matematičar

Diplomirani matematičar

Milojević Dragana

Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

Miletić Irena

Profesor srpskog jezika i književnosti

Profesor srpskog jezika i književnosti

Mijajlović Zorica

Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

Marković Biserka

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Osnovi ekonomije, Statistika, Monetarna ekonomija, Kancelarijsko poslovanje

Lazić Ivana

Diplomirani matematičar

Diplomirani matematičar

Kostić Mirjana

Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti

Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti

Bogdanović Valentina

Profesor srpskog jezika

Profesor srpskog jezika

Simić Slavoljub

Diplomirani inženjer elektrotehnike

Diplomirani inženjer elektrotehnike

Radičević Tamara

Profesor engleskog jezika i književnosti

Profesor engleskog jezika i književnosti

Petrović Saša

Pedagog fizičke kulture

Pedagog fizičke kulture

Petrović Predrag

Profesor istorije

Profesor istorije

Petković Ana

Menadžer hotelijerstva

Menadžer hotelijerstva

Mitrović Dragan

Magistar filoloških nauka

Magistar filoloških nauka

Milošević Suzana

Diplomirani pravnik

Mladenović Sanja

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Revizija i kontrola, Organizacija nabavke i prodaje, Kancelarijsko poslovanje, Javne finansije

Bralović Aleksandar

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Kancelarijsko poslovanje, FPO Biro

Živanović Marija

Profesor engleskog jezika i književnosti

Profesor engleskog jezika i književnosti

Veljović Dragica

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Računovodstvo

Tasić Jasmina

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Poslovna ekonomija, uvod u ekonomiju

Ivanković Miroslava

Diplomirani istoricar umetnosti

Diplomirani istoricar umetnosti

Stefanović Dejan

Diplomirani turizmolog

Diplomirani turizmolog

Stanković Jelena

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Savremena poslovna korespodencija, Kancelarijsko poslovanje

Ilić Miloranka

Diplomirani

Predmeti: Finansijsko poslovanje, Monetarna ekonomija i bankarstvo, Praktična nastava - turistički tehničar, blok - turistički tehničar

Milojević Goran

Diplomirani ekonomista

FRO, Poslovne finansije, Praktična nastava - turistički tehničar

Beguš Snežana

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Obuka u birou, Osiguranje, Blok - Turistički tehničar

Kostić Jelena

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Računovodstvo, Obuka u birou, Špedicija, Osiguranje

Bogdanović Sandra

Diplomirani ekonomista

Predmeti: Računovodstvo, FRO