Berza udžbenika održana je u subotu 5.9.2015 u 10 časova.

Održana berza udžbenika

Berza udžbenika održana je u subotu 5.9.2015 u 10 časova.

Nadamo se da će naša inicijativa prerasti u redovnu berzu svake godine.